Kogo dotyczy Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE?

 • Jesteś Producentem maszyn i nie wiesz czy powinieneś projektować zgodnie z Dyrektywą Maszynową?
 • Chcesz zostać Dystrybutorem na rynek europejski i zastanawiasz się czy Twój produkt powinien nosić znak CE?
 • Nie wiesz jak wystawić „Deklarację Zgodności WE” lub „Deklarację Włączenia Maszyny Nieukończonej”?
 • Jesteś Konstruktorem, i nie wiesz jak klasyfikować maszyny?
 • Nie wiesz czy Twój produkt powinien mieć oznaczenie CE, i co się za tym kryje?
Dobrze trafiłeś! Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne pytania, związane z klasyfikacją oraz oznakowaniem CE zgodnym z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest źródłem ogólnych wytycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Praktycznie rzecz ujmując dotyczy ona Nas wszystkich. Zakładając że nie każdy pracuje w firmie produkującej ‚maszyny’ to na pewno każdy z nas ma kontakt na co dzień z różnymi urządzeniami lub zespołami maszyn. Każdy z Nas raz na jakiś czas dokonuje zakupów produktów noszących oznakowanie CE. Jest to dowód że dany wyrób został zaprojektowany, wykonany i dostarczony do obrotu zgodnie z dyrektywą maszynową, lub inną która reguluje dany wyrób.
Które maszyny podlegają Dyrektywie Maszynowej?

Zastanawiasz się czy każda maszyny podlega Dyrektywie? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy najpierw poznać definicję. Według dyrektywy terminu „maszyna” używa się do następujących elementów:

 • maszyna
 • wyposażenie wymienne
 • element bezpieczeństwa
 • osprzęt do podnoszenia
 • łańcuchy, liny i pasy
 • odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu
Każda posiada własną definicję według której można produkt zaklasyfikować jako „maszyna” lub nie. Nie jest to jednak koniec drogi, bowiem nie oznacza to od razu że nasz produkt już może nosić oznaczenie CE. Ale o tym trochę później. Proces klasyfikacji produktu, tzn. etap w którym określamy czy dany produkt jest maszyną jest tylko na pozór skomplikowany. W rzeczywistości, w 95% przypadków bardzo łatwo można określić czy nasz produkt jest klasyfikowany jako „maszyna” w myśl Dyrektywy Maszynowej. Problemem w tej sytuacji może się wydawać mało przystępna forma dyrektywy. Tekst całej dyrektywy razem z załącznikami to 63 strony tekstu. Napisana jest w formie dwukolumnowej z czcionką nie większą niż rozmiar 10. Prawda że nasuwa się pytanie: Czy nie można napisać to w prosty, przystępny sposób? Pozostawmy to pytanie otwarte.
To co jesteśmy w stanie zrobić to stworzyć narzędzie, które będzie dużo bardziej przyjazne dla oczu i prostsze w klasyfikacji. Zdradzę Ci że udało mi się zrobić takie narzędzie. Jest ona w postaci „Check-Listy”, gdzie krok po kroku – zgodnie z dyrektywą można w prosty sposób analizować czy nasz produkt jest „maszyną”.
Zastanawiasz się czy Twój produkt może mieć znak CE?

Nie możemy dowolnie i beztrosko decydować o tym czy na danej maszynie damy znak CE, lub też go pominiemy. W dyrektywie jest wyraźnie napisane co klasyfikuje się jako maszyna. Są też zawarte informacje jakie wytyczne dany produkt musi spełnić aby mógł być oznaczony znakiem CE. Oznakowanie CE jest to wyłącznie informacja o tym że maszyna spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli nasz produkt nie jest „maszyną”, lub gdy dyrektywa wskazuje iż produkt nie może być oznakowany znakiem CE – nie wolno nam pod żadnym pozorem znakować naszego produktu. Grożą za to wysokie kary finansowe.Dyrektywa, której to w Polsce (czyli kraju Europejskiej Wspólnoty) jesteśmy zobowiązani przestrzegać, zobowiązuje nas do:

 • oznakowania znakiem składającym się z liter „CE” (zgodnie z załącznikiem III dyrektywy)
 • umieszczania znaku CE na maszynie w sposób widoczny, czytelny i trwały
 • zakazu umieszczania oznakowań, znaków lub napisów wprowadzających osoby trzecie w błąd co do znaczenia lub formy oznakowania CE

Jednocześnie w dyrektywie, uznaje się za niezgodne nastepujące czynności:

 • oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą maszynową na produktach nieobjętych tą dyrektywą
 • brak znaku CE, lub brak Deklaracji Zgodności WE dla maszyny
 • umieszczanie znaków innych niż CE, a które mogą wprowadzić w błąd co do znaczenia CE
Czym właściwie jest „Deklaracja Zgodności WE”?
„Deklaracja zgodności WE” to w zasadzie nic innego jak dokument potwierdzający zgodność „maszyny” z wymaganiami dyrektywy maszynowej. Dopiero na jej podstawie możemy oznakować maszynę znakiem CE. Dokument więc ten występuje zawsze w parze wraz z oznakowaniem.
Zawarte są tam:

 • dane Producenta
 • dane osoby odpowiedzialnej do przedstawienia dokumentacji technicznej maszyny
 • ogólne dane identyfikacyjne maszyny
 • oświadczenie, że maszyna spełnia odpowiednie wymagania dyrektywy (lub kilku dyrektyw)
 • dane jednostki notyfikowanej (jeżeli brała udział w badaniach)
 • informacje o zastosowanych normach zharmonizowanych, lub innych normach/specyfikacjach (jeżeli zostały zastosowane)
 • dane i podpis osoby upoważnionej do podpisania deklaracji
 • miejsce i datę złożenia deklaracji
„Deklaracja Włączenia Maszyny Nieukończonej”
„Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej” to dokument potwierdzający zgodność „maszyny nieukończonej” z wymaganiami dyrektywy maszynowej. „Maszyna nieukończona” w rozumieniu dyrektywy jest ‚prawie maszyną’ bo nie może samodzielnie służyć do konkretnego zastosowania. Jedynym jej celem jest włączenie lub połączenie z inną maszyną, maszyną nieukończoną lub wyposażeniem tworząc w ten sposób ‚maszynę’. Układ napędowy jest przykładem maszyny nieukończonej.
Deklaracja powinna zawierać:

 • dane Producenta maszyny nieukończonej
 • dane osoby odpowiedzialnej do przedstawienia dokumentacji technicznej
 • ogólne dane identyfikacyjne maszyny nieukończonej
 • oświadczenie o tym które z zasadniczych wymagań dyrektywy spełnia maszyna nieukończona
 • zobowiązanie do przekazania odpowiednich informacji na uzasadniony wniosek władz państwowych
 • oświadczenia że maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku, do momentu aż maszyna finalna nie uzyska deklaracji zgodności WE
 • dane i podpis osoby upoważnionej do podpisania deklaracji
 • miejsce i datę złożenia deklaracji

Szkolenia dotyczące dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Na rynku są dostępne szkolenia z zakresu Dyrektywy Maszynowej oraz Oceny zgodności maszyn. Szkolenia wahają się w granicach 1200 – 1500 zł (od osoby) za jeden dzień szkolenia. Sam byłem na kilku z nich, lecz niestety były prowadzone w tradycyjny – akademicki sposób. Czyli prowadzący przedstawia przygotowane slajdy, uczestnicy słuchają. Wadą takiego szkolenia jest to że nie jesteś w stanie zapamiętać więcej jak 15 % przedstawionego materiału. Nie nabędziesz na takim szkoleniu umiejętności praktycznych – czyli jak poprawnie sklasyfikować produkt, czy też jak wykonać samemu ocenę ryzyka maszyny. Niestety ale będziesz i tak musiał przeczytać „od deski do deski” dyrektywę maszynową. Oprócz tego pojawią się tysiące pytań, na których odpowiedzi będziesz szukał w internecie.
Praktyczny poradnik z zakresu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Być może nie stać Cię na wydanie 1200 zł na szkolenie z zakresu dyrektywy oraz oznakowania CE. Może skomplikowany język dyrektywy przeraża Cię, a Ty nie masz zbyt dużo czasu na analizowanie każdej linijki paragrafów. Brakuje Ci przewodnika, który w prostych słowach wyjaśni Ci jak właściwie podejść do tematu dyrektywy maszynowej?

Jeżeli jesteś Dystrybutorem lub Producentem to odpowiedzialność za dopuszczenia do obrotu produktów spoczywa na Tobie. Pamiętaj że nie wolno bagatelizować tej odpowiedzialności. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub niedopełnienia obowiązku wynikającego z poprawnego oznakowania maszyny znakiem CE, władze krajowe w pierwszej kolejności poproszą Ciebie o przedstawienie dokumentacji. Zadbaj o stosowne dokumenty i miej pewność że dopełniłeś swoich obowiązków. Już dziś pomyśl o tym aby być gotowym do wykazania  że Twoje produkty zostały przeanalizowane i zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy aby były bezpieczne.

Natomiast analiza czy Twój produkt klasyfikuje się pod dyrektywę maszynową wcale nie jest takie trudne. Są metody aby w prosty sposób odpowiedzieć na pytanie czy produkt powinien być oznakowany znakiem CE.
Pamiętaj: pomyśl o tym już dzisiaj – nie ma na co czekać.

Specjalnie dla Ciebie stworzyłem Poradnik „Jak zostać Ekspertem z dyrektywy maszynowej”, który przybliża i objaśnia temat oceny zgodności maszyny z dyrektywą maszynową. Poradnik jest napisany prostym językiem. Zawiera diagramy które pomagają zrozumieć schematy postępowania (jak np. przy redukcji zagrożeń), oraz pomocne linki dzięki którym szybko znajdziesz cenne informacje.
Znajdziesz tam informacje typu:
– Czy produkt podlega dyrektywie?
– Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie maszyny do obrotu?
– Jakie są rodzaje procedur Oceny Zgodności?
– Jak powinno się oznakować maszynę znakiem CE?
– Jakie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa powinien spełnić produkt?
– Gdzie szukać informacji na temat norm zharmonizowanych?
– Jak przeprowadzić ocenę ryzyka?

Klasyfikacja produktu w 6 krokach – „Check-lista”.
To nie koniec, aby proces klasyfikacji przebiegał w jak najprostszy sposób został stworzony specjalny dokument. Nosi on nazwę „Klasyfikacja produktu w 6 krokach”. Jest to narzędzie w postaci tzw. „Check-listy”, dzięki czemu w bardzo prosty sposób możemy sklasyfikować nasz produkt. Celem tego narzędzia jest odpowiedzenie na pytania:
– „Czy mój produkt podlega dyrektywie maszynowej” oraz
– „Czy powinienem oznakować go znakiem CE?”
Wzory Deklaracji zgodności WE oraz Deklaracji włączenie maszyny nieukończonej.
Oprócz poradnika i narzędzia do klasyfikacji stworzyłem również wzory dokumentów:
– Deklaracja zgodności WE
– Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej
Pomogą Ci w tworzeniu dokumentacji Twojej maszyny. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola informacjami na temat danej maszyny.

 

Zapraszam do wybrania odpowiedniego dla Ciebie pakietu produktów z zakresu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Każda kolumna to odrębny pakiet – na pewno wybierzesz dla siebie odpowiedni:

TYLKO PORADNIK
1. Poradnik
PAKIET PODSTAWOWY
1. Poradnik
2. Klasyfikacja produktu
PAKIET PREMIUM
1. Poradnik
2. Klasyfikacja produktu
3. Deklaracja zgodności WE
4. Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej
TYLKO PORADNIK zawiera:
1. Poradnik "Jak zostać Ekspertem z dyrektywy maszynowej" - zawierający 45 stron przydatnych informacji, opisów oraz diagramów objaśniających stosowanie dyrektywy maszynowej.
PAKIET PODSTAWOWY zawiera:
1. Poradnik "Jak zostać Ekspertem z dyrektywy maszynowej" - zawierający 45 stron przydatnych informacji, opisów oraz diagramów objaśniających stosowanie dyrektywy maszynowej.
2. Klasyfikacja produktu w 6 krokach - 11-stronicowy dokument w postaci Check-listy, pomagający w klasyfikacji produktu (pomaga odpowiedzieć czy produkt jest "maszyną").
PAKIET PREMIUM zawiera:
1. Poradnik "Jak zostać Ekspertem z dyrektywy maszynowej" - zawierający 45 stron przydatnych informacji, opisów oraz diagramów objaśniających stosowanie dyrektywy maszynowej.
2. Klasyfikacja produktu w 6 krokach - 11-stronicowy dokument w postaci Check-listy, pomagający w klasyfikacji produktu (pomaga odpowiedzieć czy produkt jest "maszyną").
3. Deklaracja zgodności WE - wzór dokumentu potwierdzający podstawę oznakowania CE maszyny.
4. Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej - wzór dokumentu potwierdzający zgodność "maszyny nieukończonej" z dyrektywą maszynową.
Wersja internetowa - elektroniczny dokument PDF
59 ZŁ
29 ZŁ
NISKA CENA

(60 dni gwarancji)
Wersja internetowa - elektroniczny dokument PDF
79 ZŁ
49 ZŁ
NISKA CENA

(60 dni gwarancji)

PREMIUM -Wersja internetowa - elektroniczny dokument PDF
115 ZŁ
69 ZŁ
NISKA CENA

(60 dni gwarancji)

Uwaga! Dostajesz GRATIS!
Do pakietu Premium dostajesz GRATIS dokumenty w pełni edytowalne w programie Microsoft Word 97/2000/XP (.doc.). Możesz je dostosować według własnych potrzeb. Są to gotowe narzędzia do stworzenia własnej dokumentacji.

GRATIS dostajesz dokumenty Word:
A. Klasyfikacja produktu w 6 krokach (wersja do edycji .doc)
B. Deklaracja zgodności WE (wersja do edycji .doc)
C. Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej (wersja do edycji .doc)

Sposoby płatności i dostawa produktu – wersja internetowa oraz drukowana.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Metody płatności dotpay.pl:

Po przelaniu pieniędzy za wybrany produkt poprzez Dotpay, zostaną wysłane produkty zgodnie z Twoim wyborem:

– W przypadku wybrania wersji internetowej, na maila wskazanego w płatności Dotpay otrzymasz linka do swoich produktów. Za jego pośrednictwem otrzymasz swojego E-book’a lub pakiet zawierający wszystkie wymienione dokumenty. Będziesz mógł go sobie ściągnąć na swój dysk, a nawet wydrukować do własnego użytku. Czas realizacji to przeważnie 2-3 godziny (max 24 godziny np. w dni świąteczne).


Masz ciągle wątpliwości?
DOSTAJESZ GWARANCJĘ – 60 DNI!
MOŻESZ ZWRÓCIĆ TOWAR
W CIĄGU 60 DNI.

A JA ZWRÓCĘ CI CAŁOŚĆ PIENIĘDZY.
Jeżeli okaże się że E-book lub Check-Lista nie spełnia Twoich oczekiwań, napisz do mnie w celu zwrotu. Mój mail to kontakt@dyrektywa.co.pl.